Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt v…

Kostbaar is de wijs…